RR Moravskoslezsko zveřejnila metodiku výpočtu maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy

18.02.2009: Regionální rada Moravskoslezsko dnes (5.3.2008) zveřejnila soubor s názvem " Výpočet maximální výše dotace u PVP společně s nápovědou k jeho vyplnění. Tento soubor bude sloužit žadatelům pro výpočet dotace u projektů vytvářejících příjmy dle článku 55, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Jedná se o povinnou přílohu žádosti o dotaci z ROP u projektů, které splňují podmínky uvedené v tomto článku a podrobněji popsané v Příručce pro žadatele.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek