Regionální rada Moravskoslezsko informuje o změně povinných příloh žádosti o dotaci pro výzvu 4.1-01

18.02.2009: Regionální rada Moravskoslezsko vydala k 3. březnu 2008 aktuální verzi dokumentace pro žadatele. Některé změny týkající se povinných příloh k žádosti o dotaci se vztahují také na výzvu č. 4.1-01 Rozvoj venkova vyhlášenou dne 2. ledna 2008. Pro předkladatele projektů v rámci této výzvy z toho plyne povinnost doložit další, případně aktualizované povinné přílohy žádosti o dotaci.

Zdroj: ROP Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek