Regionální rada Moravskoslezsko upravuje podmínky zadávání veřejných zakázek

04.07.2012:

Regionální rada Moravskoslezsko vydala 2. července v návaznosti na metodiku finančních toků ministerstva financí metodický list č. 71, kterým se upravuje Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce. Novinkou jsou také metodické pokyny pro zadávání veřejných zakázek a vzoru smlouvy o poskytnutí dotace.