Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila plán výzev na 1. a 2. pololetí roku 2009

18.02.2009:

Na 19. zasedání Výboru Regionální rady Moravskoslezsko byl schválen plán výzev Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na 1. a 2. pololetí roku 2009. Kromě dvou dobíhajících výzev z roku 2008 se předpokládá vyhlášení dalších sedmi výzev k předkládání žádostí o dotace. K dispozici bude celkem přes 2,6 miliardy korun z ROP Moravskoslezsko.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek