Regionální rada aktualizovala podmínky pro nedodržení postupů při zadávání veřejných zakázek (ROP Mo

01.08.2012:

Dne 2. července byl vydán v návaznosti na metodiku finančních toků ministerstva financí metodický list č. 71, kterým byla upravena Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce. Byly vydány také nové verze metodických pokynů a to metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek a vzor smlouvy o poskytnutí dotace. Tyto změny již byly dříve komunikovány. Metodický list byl nyní doplněn o další dvě skutečnosti vyvolané požadavkem ministerstva financí.