STÁT PROSTŘEDNICTVÍM KRAJE VYPLÁCÍ OBČANŮM, KTEŘÍ ZTRATILI DOMOV V DŮSLEDKU LETOŠNÍ POVODNĚ, FINANČN

15.09.2009: Státní příspěvek ve výši 150 tis. Kč obdrží žadatelé, kteří přišli o domov v důsledku letošní bleskové povodně v červnu letošního roku. Prostředníka bude vykonávat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který zajistí, aby se finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj dostaly občanům, kteří na tuto finanční pomoc mají nárok.