Se zpracováním Cost-benefit analýzy pomůže nová příručka Regionální rady Moravskoslezsko

18.02.2009:

Regionální rada Moravskoslezsko vydala Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza. Na příkladu typového projektu se zabývá postupem při zpracování finanční a ekonomické části studie proveditelnosti, kterou mají žadatelé o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko povinnost zpracovávat v elektronické aplikaci Cost-benefit ananlýza. Nová publikace vychází jako první díl zamýšlené edice Příručka projektového manažera.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek