Seminář k výzvě na podporu infrastruktury rezidenčních služeb z ROP Moravskoslezsko

02.04.2009: Regionální rada Moravskoslezsko pořádá 10. března 2009 seminář k výzvě pro dílčí oblast podpory 2.1.2 Sociální služby - infrastruktura rezidenčních služeb. Ve stejný den bude vyhlášena takto zaměřená výzva, která potrvá do 24. dubna 2009. Oprávněnými žadateli o dotace v této výzvě jsou Moravskoslezský kraj, obce nad 50 tisíc obyvatel a organizace krajem a těmito obcemi zřízené a založené, nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty realizující projekt v obci nad 50 tisíc obyvatel a organizace zřízené státem. Akce se koná od 9 do 14 hodin na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, je nutné se na ni předem přihlásit.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek