Seminář pro příjemce dotace ROP MS - středa 12.10.2011

30.09.2011:

Relevantní příjemci: oblast podpory 3.2 Subregionální centra (4. výzva) a oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova (4. výzva).