Speciální vydání Apropó přibližuje budoucnost po roce 2014 (ROP Moravskoslezsko)

12.04.2012:

Podívejte se, co vše už je známo o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie po roce 2014. Speciální vydání Apropó dá přehled o parametrech čerpání z fondů EU, podporovaných aktivitách a přiblíží nové cíle a nástroje politiky soudržnosti.