Usnesení vlády potvrdilo odebrání státního příspěvku (ROP Moravskoslezsko)

02.02.2011:

Na webových stránkách Regionální rady Moravskoslezsko bylo publikováno vyjádření k Usnesení vlády č. 64/2011 z 19. ledna tohoto roku, které potvrdilo odebrání státního příspěvku na financování projektů z regionálních operačních programů.

V reakci na avizované odebrání státního příspěvku rozhodla Regionální rada Moravskoslezsko loni počátkem listopadu financovat v plné výši projekty předložené ve výzvách vyhlášených do začátku srpna 2010. U projektů odevzdaných ve výzvách vyhlášených po tomto datu je maximální výše dotace 85 % oproti původním 92,5 % z celkových způsobilých výdajů.

Více informací naleznete zde: Usnesení vlády potvrdilo odebrání státního příspěvku