Uveřejnění výzvy pro podání nabídek na webu Regionální rady Moravskoslezsko je povinné

26.03.2010:

Žadatelé o dotace a příjemci dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko mají povinnost uveřejnit výzvu, případně i zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na webu Regionální rady Moravskoslezsko.

Tato povinnost je vztažena na všechny projekty z výzev vyhlášených po 9. březnu 2009. Týká se tedy například i projektů z výzvy 4.1-03 zaměřené na rozvoj venkova nebo výzvy 2.1-08 zabývající se modernizací výuky. Povinnost uveřejňovat na stránkách Regionální rady platí pro zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně 800 000 Kč bez DPH, respektive nejméně 3 000 000 Kč bez DPH u zakázek na stavební práce. V případě, že zadavatel uveřejňuje oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách (ISVZ), je uveřejnění výzvy na stránkách Regionální rady dobrovolné.

Neuveřejní-li příjemce výzvu k podání nabídky na webu Regionální rady, může dojít ke krácení způsobilých výdajů vztahujících se k provedené veřejné zakázce.


Více informací naleznete zde: Uveřejnění výzvy pro podání nabídek na webu Regionální rady Moravskoslezsko je povinné