V Ostravě proběhlo 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Moravskoslezsko

18.02.2009: Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko zahájil své první zasedání v úterý 21. srpna v ostravském hotelu Imperial.

"Zasedání Výboru je velice důležitým krokem v postupu realizace našeho operačního programu," uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Ing. David Sventek, MBA. "Partneři Regionální rady dnes měli poprvé možnost ovlivnit rozvoj Moravskoslezského kraje prostřednictvím ROP Moravskoslezsko, " dodává ředitel.

Obsah jednání

Výbor projednal metodiku pro hodnocení projektů, schválil kritéria jejich výběru v daných oblastech podpory. Na zasedání byl rovněž schválen status, jednací řád nebo etický kodex Monitorovacího výboru.
Dvaceti šesti členný výbor je složen ze zástupců státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších partnerů. Členy Výboru jsou například hejtman Ing. Evžen Tošenovský nebo první náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD.