Výroční zpráva ROP Moravskoslezsko 2009 přibližuje dosavadní výsledky čerpání

13.07.2010:

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila Výroční zprávu o provádění Regionálního operačního programu Moravskoslezsko za rok 2009. K dispozici je také Vyhodnocení plnění ročního plánu Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko při realizaci ROP Moravskoslezsko za stejné období. 

Výroční zprávu naleznete zde    .