Výsledky výzev č. 2.2-01 a 4.1-01 ROP Moravskoslezsko budou známy ve čtvrtek 26. června

18.02.2009: Vzhledem k množství dotazů týkajících se výsledků prvních výzev pro oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu a 4.1 Rozvoj venkova z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko oznamujeme žadatelům o dotace, že se o projektech doporučených a nedoporučených k financování bude rozhodovat na zasedání Výboru Regionální rady Moravskoslezsko dne 26. června 2008.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezko, Zobrazit celý článek