Zájem o dotace na modernizaci výuky z ROP Moravskoslezsko je obrovský

24.10.2009:

Regionální rada Moravskoslezsko přijala v aktuálně ukončené výzvě k předkládání projektů 58 záměrů modernizace výuky ve školách a školských zařízeních. Požadavek na dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je celkem 350 milionů korun. Další dva projekty předložil Moravskoslezský kraj v souběžně ukončené výzvě zaměřené na oborová centra praktické přípravy, požadavek na dotaci z ROP Moravskoslezsko činí 84,5 milionů korun.