Zářijové Apropó přibližuje vliv škrtů ve státním rozpočtu na posyktování dotací (ROP MS)

03.09.2010: Nové číslo zpravodaje Apropó se věnuje úsporám ve státním rozpočtu pro příští rok a jejich vlivem na výši poskytované dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Neopomíjí ani aktuálně podpořené projekty městské infrastruktry školství a volného času, v rubrice ze života úspěšných projektů přibližuje dva již realizované záměry. Zvláštní pozornost věnuje tzv. velkým projektům a související problematice socioekonomické návratnosti. Autorkou extra komixové přílohy je Kateřina Jurošková, žákyně Střední umělecké školy Ostrava.
Aktuální číslo zpravodaje naleznete na webových stránkách Regionální rady Moravskoslezsko v sekci zpravodaj Apropó    .