Změnily se limity u veřejných zakázek

07.01.2010:

Regionální rada Moravskoslezsko upravila metodickým listem finanční limity pro veřejné zakázky uvedené v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek (kap. 4.2 Zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona), a to v návaznosti na Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009. Obdobným způsobem byly k 1.1.2010 změněny limity v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to nařízením vlády č. 474/2009 Sb.

Více informací naleznete zde: Změnily se limity u veřejných zakázek