Zveřejněny změny hodnotících kritérií a doplnění vybraných výzev (ROP Moravskoselzsko)

22.12.2010: Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila upravená hodnotící kritéria pro vybrané výzvy a doplnění výzvy č. 2.2-10.