Často kladené dotazy ROP Severovýchod

13.02.2009: Žadatelé se při tvorbě a zpracování žádosti o dotaci mohou setkat s různými nejastnostmi, které potřebují aktuálně osvětlit. Pro ulehčení orientace v této problematice zveřejňujeme nejčastěji kladené dotazy žadatelů vč. odpovědí pracovníků Úřadu Regionální rady. Aktuální a úplné informace nalezne žadatel také v příslušných dokumentech (Výzvy, Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a její přílohy apod.). Dále se může obrátit na pracovníky příslušného Územního odboru realizace programu prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek