Centrum celoroční turistiky Horní Maršov (ROP Severovýchod)

14.06.2012:
V Horním Maršově se buduje hotel se sportovním a relaxačním zázemím. Projekt rozšíří ubytovací a stravovací kapacitu v místě a naváže na již realizované aktivity. V hotelu budou kurty pro tenis, squash, ricochet a dráhy pro bowling. Hostům se nabídne také sauna, bazén a fitness. V rámci projektu se zrekonstruuje také 20 kilometrů turistických tras.