Čtěte nový metodický pokyn (ROP Severovýchod)

16.11.2011:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválil 10. listopadu 2011 Metodický pokyn č. 40 - Způsobilost neinvestičních výdajů u projektů, které jsou předmětem zájmu státní památkové péče.

Více informací naleznete zde: Čtěte nový metodický pokyn