Dalších 130 milionů korun míří do severovýchodních Čech (ROP Severovýchod)

21.06.2011:

Regionální rada NUTS II Severovýchod informuje o schválení podpoy pro královéhradeckou filharmonii, liberecké sportoviště a pět projektů z oblasti cestovního ruchu.

Téměř 20 milionů korun z Unie je vyčleněno na dva projekty krajských měst, a to v rámci integrovaných plánů jejich rozvoje (dále IPRM). Statutární město Hradec Králové tak bude čerpat na vybavení sálu a prostor filharmonie 8,3 milionů korun z Unie. Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci zase může počítat s 13,2 miliony korun. Ty využije na obnovu sportovišť Harcov.

Výbor schvaloval také dotace pro pět projektů, které mají do Kuksu a jeho okolí přivést turisty a zlepšit nabídku tamějších služeb v oblasti cestovního ruchu. Více než 25 milionů korun získala Obec Kuks na rekonstrukci centra.

Celková výše podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro tyto projeky je 130 milionů korun.

Více informací naleznete zde: Dalších 130 milionů korun míří do severovýchodních Čech