Druhé kolo výzvy ROP Severovýchod zaznamenalo velký úspěch

13.02.2009: Dne 28. března 2008 bylo ukončeno 2. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Díky velkému zájmu žadatelů a vysokému počtu předkládaných projektů je možné označit toto kolo výzvy jako projektově nadstandardní. Za celý region soudržnosti bylo registrováno 336 projektů, konkrétně v oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst 78 projektů, za oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova bylo přihlášeno 95 projektů, rekordní počet projektů a to 135 zaznamenala oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. V oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu se jednalo o 28 projektů.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek