Důležitá informace pro příjemce dotací (ROP Severovýchod)

29.02.2012:

Dne 1. 3. 2012 nabude účinnosti Metodický pokyn č. 44 k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů „počet nově vytvořených pracovních míst“ v době udržitelnosti projektu a k úhradě DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.