Důležité upozornění k veřejným zakázkám (ROP Severovýchod)

10.11.2011:

Na Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod se obrátila Policie České republiky. Informovala o šetření možného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek u některých projektů realizovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a dalších operačních programů.