Evaluační projekty realizované v roce 2011 (ROP Severovýchod)

29.01.2011: Na webových stránkách Regionální rady Severovýchod naleznete výstupy z Analýzy dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů.
Analýza je součástí projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK), který je realizován v rámci ROP SV - oblast podpory 5.2 - Podpora absorpční kapacity regionu soudržnosti Severovýchod.

Více informací naleznete zde: Evaluační projekty realizované v roce 2011