Hledáme externí hodnotitele

18.05.2009: Za účelem kvalitního nezávislého hodnocení projektových žádostí podaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod hledáme externí odborníky z oblasti stavebnictví, školství, zdravotnictví, IT, dopravní obslužnosti, cestovního ruchu, regionálních inovačních strategií a brownfields. Pokud Vás tato nabídka zaujala, podívejte se na další požadavky a informace pro výběr externích hodnotitelů projektů, které jsou uvedeny na našem webu v sekci Úřad Regionální rady/Úřední deska/Externí hodnotitelé    .