Informace pro všechny příjemce dotace z ROP Severovýchod

30.06.2012:

Dva metodické pokyny schválil 27. června Výbor Regionální rady Severovýchod.