Informace pro žadatele o dotace

26.01.2010: Úřad Regionální rady upozorňuje žadatele o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, že povinná příloha Studie ekonomického hodnocení musí být přiložena v listinné, ale také v elektronické podobě (na přiloženém CD).
Více informací naleznete zde    .