Konečný termín pro obce na čerpání dotací z regionálních programů

12.02.2009:

Upozornění pro všechny obce, kterým byla v roce 2008 poskytnuta dotace ministerstva pro místní rozvoj v rámci regionálních programů: Podpora obnovy venkova, Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, Obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Konečný termín pro čerpání dotace u určené banky UniCreditBank Czech Republic a. s. je stanoven na 12. prosince 2008. Po tomto termínu již banka nebude přijímat faktury obcí k proplaceni. Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zdroj: Královéhradecký kraj, Zobrazit celý článek