Manuál jednotného vizuálního stylu ROP Severovýchod

13.02.2009: Dne 1. října 2007 byl uveřejněn Manuál jednotného vizuálního stylu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV). Tento dokument je nepostradatelným nástrojem k usnadnění orientace v případných otázkách publicity. Příjemci podpory ROP SV budou zodpovídat za informování a propagační činnosti pro veřejnost, proto je nutné, aby znali opatření, náležitosti a možnosti v oblasti pravidel publicity.

Zdroj: Oficiální stránky Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek