Metodická informace č. 1 řídícího orgánu ROP NUTS II Severovýchod

13.02.2009: Dne 28. ledna 2008 byla zveřejněná metodická informace č. 1 řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod k hodnocení rozpočtu při kontrole přijatelnosti, formálních náležitostí a bodování předložených projektů.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek