Metodický pokyn č. 1 – Změna pokynů pro zadávání veřejných zakázek v ROP SV

13.02.2009: ŘO ROP Severovýchod vydal dne 7.1.2007 Metodický pokyn č. 1, který byl vypracován na základě nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek