Metodický pokyn č. 10

12.02.2009:

ŘO ROP Severovýchod vydal dne 28. 11. 2008 Metodický pokyn č. 10, který vychází s ohledem na potřebu, aby všichni žadatelé a příjemci využívali aktuální znění formulářů, ve kterých jsou zachyceny průběžné aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV, aktualizace IS MONIT7 a BENEFIT7.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek