Metodický pokyn č. 2 - aktualizace metodiky způsobilých výdajů

13.02.2009: Na základě stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod obdržel dne 26.2.2008, dochází k úpravě způsobilosti výdajů pro projekty zakládající veřejnou podporu financované na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek