Metodický pokyn č. 34 (ROP Severovýchod)

16.11.2010:

Ve čtvrtek 11. listopadu schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Metodický pokyn č. 34 k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek uveřejnění veřejné zakázky, který se se týká všech příjemců dotace z všech příjemců dotace z ROP Severovýchod.

„Upravili jsme vybrané části metodických pokynů č. 8, 18 a 24. U projektů předložených ve všech kolech výzev se tak od 11. listopadu 2010 omezilo zařazení změn do způsobilých výdajů projektu v maximální výši do pěti procent z původní výsledné nabídkové ceny zakázky v oblasti tvorby a čerpání rezervy na vícepráce, zápočtu víceprací a méněprací a dále v oblasti úpravy rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Metodickým pokynem č. 34 se dále omezila možnost příjemců čerpat rezervu na vícepráce i z jiné stavební zakázky. „Vzhledem k tomu, že jsme chtěli veřejné zakázky zpřístupnit co nejvíce uchazečům, upravily se tímto pokynem také podmínky pro uveřejnění veřejné zakázky od zadavatelů, kteří nejsou zadavateli dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,“ pokračoval Vašák.

Více informací naleznete zde: Metodický pokyn č. 34 se týká všech příjemců dotace z ROP Severovýchod