Metodický pokyn č. 4 k pravidlům publicity

13.02.2009: ŘO ROP Severovýchod vydal dne 29. 4. 2008 metodický pokyn, který blíže specifikuje a upravuje postup při tvorbě a realizaci projektů v oblasti pravidel publicity.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek