Metodický pokyn č. 7 - ke změnám v administraci projektů realizovaných v 1. - 8. kole výzvy

13.02.2009: ŘO ROP Severovýchod vydal dne 15. 9. 2008 Metodický pokyn č. 7, který blíže specifikuje změny v administraci projektů realizovaných v 1. - 8. kole výzvy.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek