Nová metodická informace se týká příjemců dotace i žadatelů ze 16., 17. a 18. kola výzvy

20.02.2010: Metodická informace č. 17, platná od 15. února letošního roku, upozorňuje příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, že pokud se ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále Smlouva) zavázali k vytváření nových pracovních míst, musí kromě naplnění tohoto povinného indikátoru dodržet také smluvní termín.
Více informací naleznete zde    .