Nová verze Regionálního operačního programu a Prováděcího dokumentu NUTS II Severovýchod

13.02.2009: Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod zveřejnila novou verzi Regionálního operačního programu a současně také novou verzi Prováděcího dokumentu NUTS II Severovýchod ke dni 18. 6. 2007.