Nové vybavení slouží studentům při výuce

16.03.2010: Chrudim  - Výuka se přiblíží profesní praxi v soukromé Hotelové škole Bohemia díky modernizaci učeben stolničení, učeben pro výuku technologie přípravy pokrmů a vybavení nové třídy informačních technologií.
Zastaralé vybavení odborných gastronomických učeben bylo nahrazeno moderními přístroji, které jsou běžně používány v praxi a jsou v souladu se současným trendem v tomto oboru. Modernizace vybavení souvisí s rozšířením výuky o nové odborné předměty a se zavedením nových výukových metod včetně e-learningu. Projekt se zaměřil na modernizaci učeben. Je počítáno se zvýšením zaměstnanosti absolventů školy.

Celkové způsobilé výdaje na projekt byly 4 989 885,00 Kč, přičemž dotace z Evropské unie byly 3 817 262,02 Kč.


Více informací naleznete zde: Nové vybavení slouží studentům při výuce