Nový metodický pokyn pro žadatele i příjemce vyšel 7. května

14.05.2009:

Pro žadatele i příjemce dotace ze všech kol dosud vyhlášených výzev v rámci ROP Severovýchod je určen nový Metodický pokyn č. 18. Ten vstoupil v platnost 7. května letošního roku.  „Pokyn zmapoval postupy při povolování změn během realizace projektu. Zároveň nově stanovil podmínky pro možný  zápočet méněprací a víceprací z hlediska způsobilosti výdajů,“  vysvětlil Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady.

Další podrobnosti naleznete zde    .