Pardubický hejtman předal dekrety na dotaci (ROP Severovýchod)

25.11.2010:

Předseda regionální rady a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek se 24. listopadu setkal se zástupci projektů, které byly vybrány k finanční podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, aby jim předal dekrety na čerpání evropských dotací.

V Dolní Moravě, České Třebové, Poličce a Moravské Třebové se s hejtmanem sešli zástupci projektů, které uspěly ve 14. kole výzvy zaměřené na cestovní ruch. „Pardubický kraj patří v rámci celé republiky mezi nejméně navštěvované regiony. Podpora cestovního ruchu je proto jednou z priorit našeho operačního programu,“ uvedl Martínek.

Více informací naleznete zde: Pardubický hejtman předal dekrety na dotaci z ROP Severovýchod