Pardubičtí skauti v novém centru Vinice (ROP Severovýchod)

27.04.2012:

Sté výročí od založení českého skautingu oslavili 24. dubna i pardubičtí skauti. Přesně v den výročí založení Junáka otevřeli nové skautské centrum Vinice dotované bezmála 37 miliony korun z Regionálního operačního programu Severovýchod.

Více informací naleznete zde: Pardubičtí skauti v novém centru Vinice