Podmínky pro veřejné zakázky malého rozsahu zjednodušeny

14.05.2009:

Příjemců dotace ze všech vyhlášených kol výzev v rámci ROP Severovýchod se týká Metodická informace č. 8, platná od 15. dubna tohoto roku. Zjednodušuje podmínky pro veřejné zakázky malého rozsahu první kategorie, a to ve dvou bodech. „Pro zmiňované veřejné zakázky neplatí pravidla vycházející z metodického pokynu č. 8, týkající se možné změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením. Dále už nebude třeba předem oznamovat nová výběrová řízení, jsou–li to veřejné zakázky malého rozsahu první kategorie. Stačí, když jejich přehled uvedou příjemci ex-post v nejbližší monitorovací zprávě,“ vysvětluje Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady.

Podrobnosti se dočtete zde    .