Podnikatelé, konzultujte své projekty

18.05.2009: Na rozvoj malých a středních podniků v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji je zaměřeno 12. kolo výzvy, vyhlášené 23. března.
Obvyklé semináře pro žadatele se tentokrát konat nebudou. „Výzva sleduje zejména projekty spojené s revitalizací určitých typů brownfields. Očekáváme tedy, že dotazy žadatelů o dotaci budou velmi konkrétní. Proto jsme tentokrát upřednostnili samostatné konzultace na Úřadě Regionální rady než společný seminář,“ vysvětluje Lenka Vašátková, vedoucí královéhradeckého Územního odboru realizace programu, a vyzývá tak podnikatele ke konzultacím. Na rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity je tentokrát vyčleněno 250 milionů korun. Výzva se uzavře 18. června.

Zdroj informací: http://www.rada-severovychod.cz