Podpora kulturního dědictví pro další žadatele

12.09.2009: Královéhradecký kraj vyzývá všechny potencionální předkladatele projektů do Integrovaného operačního programu prioritní osa 5 ‐ Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 ‐ Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aby předložily své projektové záměry. Královéhradecký kraj prioritně podpořil projekt KUKS – granátové jablko, nicméně vzhledem k nečerpání prioritní osy 5 IOP je připraven podpořit i další projekty na svém území. V případě zájmu kontaktujte Centrum EP, Ing. Kláru Dostálovou, ředitelku – dostalova@cep-rra.cz