Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (31. kolo výzvy) (ROP Severovýchod)

31.03.2012:

 

Prioritní osa

Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory

1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

Počátek příjmu žádosti

30. březen 2012

Ukončení příjmu žádosti

15. červen 2012 v 12:00