Pokyn upozorňuje na změny v zadávání veřejných zakázek

29.12.2009: Na změnu prahových limitů u veřejných zakázek je zaměřen nový Metodický pokyn č. 23, platný od 1. ledna 2010. Vztahuje se na projekty předkládané v rámci všech kol výzev.
Více informací naleznete zde    .